Header

 

Якщо Вам потрібно побудувати математичну модель об’єкта або процесу, який Ви вивчаєте, досліджуєте, прогнозуєте або хочете покращити чи оптимізувати,
і якщо Ви маєте при цьому вибірку даних спостережень за поведінкою вхідних (незалежних) і вихідних (залежних) змінних,

Навіть якщо Ви:

  • маєте коротку вибірку зашумлених даних,
  • не впевнені, що вимірювали всі істотні змінні,
  • не маєте інформації про внутрішню структуру об’єкта,
  • не знаєте, в якому класі структур будувати модель,
  • не надто добре знайомі з методами моделювання

ВИ МОЖЕТЕ ПОКЛАСТИСЯ НА АСТРІД!

Не має вирішального значення, до якої предметної області належить Ваша задача: економіки чи технології, фінансів чи екології, бізнесу чи сільського господарства – у всіх задачах побудови моделей з метою вивчення закономірностей, прогнозування і управління РАДИМО ВАМ ЗАСТОСУВАТИ АСТРІД!

Інтерактивна програмна система АСТРІД

Призначення
Інтерактивна програмна система АСТРІД призначена для побудови математичних моделей складних об’єктів і процесів за експериментальними даними в умовах невизначеності з метою виявлення закономірностей, ідентифікації, прогнозування, імітаційного моделювання, оптимізації та управління.

Оригінальність розробки
Система є першою реалізацією ідей і алгоритмів методу групового урахування аргументів (МГУА) у вигляді діалогового пакету програм, доступного користувачам різного рівня підготовленості. Алгоритми МГУА відрізняються від інших методів ідентифікації та моделювання за даними спостережень (наприклад, регресійного аналізу) застосуванням принципів автоматичної генерації варіантів структур моделей, неостаточних рішень та послідовної селекції моделей оптимальної складності. Метод розроблено академіком НАН України О.Г.Івахненком та його колегами (з 1968 р. по теперішній час). Усі реалізовані в системі АСТРІД алгоритми (комбінаторний, комбінаторно-селекційний та селекційний (багаторядний)) та діалогові процедури є оригінальними.

Порівняльна характеристика
Щодо інших засобів моделювання (на основі регресійного аналізу, підходів Акаіке, Вапника, Малоуза тощо) система АСТРІД має такі переваги: ширші можливості автоматичної генерації структур моделей (застосування багаторядних селекційних процедур); використання зовнішніх критеріїв відбору моделей на основі поділу вибірки даних на дві та більше частин (що знижує вимоги до обсягу апріорної інформації); працездатність за коротких вибірок; доступність користувачам різної кваліфікації; працездатність в умовах невизначеності, коли даних мало і вони зашумлені, а інформація щодо складу істотних змінних і структури внутрішніх взаємозв'язків об'єкта неповна.

Функціонально-технічні параметри
Система надає можливість будувати моделі статичних об'єктів, часових рядів та динамічних об'єктів і процесів у таких основних класах структур: лінійні, поліноміальні, авторегресійні, різницеві (динамічні) тощо.

Області застосування
Систему АСТРІД найдоцільніше застосовувати у задачах обробки даних спостережень за істотного рівня неповноти апріорної інформації, тобто у задачах побудови моделей для вивчення закономірностей, прогнозування і управління в таких галузях: економічні процеси; промислова технологія; екологічні процеси (поширення забруднень тощо); побудова моделей на основі аерокосмічних даних; стиснення інформації.
Система може застосовуватись як самостійно, так і у складі інформаційно-аналітичних систем (ІАС) та систем підтримки прийняття рішень (СППР) різного рівня.


Про нас  |  Тематика  |  О.Г.Івахненко  |  МГУА  |  Публікації  |  Конференції  |  Співробітники  |  Програми  |  Партнери

© 2008-2015. Відділ ITIM. Всі права захищені.

Адміністратор сайту Галина Піднебесна pidnebesna@irtc.org.ua.