Header

Спеціалізовані тематичні видання:

 1. Сбірник наукових статей "Індуктивне моделювання складних систем". - випуск 4, 2012 »»
  Архів номерів »»
 2. "Управляющие системы и машины". - 2009, №1. Тематический выпуск: Индуктивное моделирование.
  Светлой памятиакадемика А.Г.Ивахненко посвящается. Зміст »»
 3. "Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону".- Випуск 4, 2008. Зміст »»
 4. Проблемы управления и информатики. - 2008, №2. Зміст »»

З питань придбання звертатись за адресою: Savchenko@irtc.org.ua або за телефонами у Києві: 502-63-15, 502-63-16,
8 (063) 964 01 04(моб.)- Савченко Євгенія.


Найвагоміші публікації з тематики МГУА

 1. Ивахненко А.Г. Метод групового урахування аргументів - конкурент методу стохастичної апроксимації // Автоматика. - 1968. - № 3. - С. 58-72.
 2. Ивахненко А.Г. Системы эвристической самоорганизации в технической кибернетике. - Киев: "Техніка", 1971. - 392 с.
 3. Ивахненко А.Г. Долгосрочное прогнозирование и управление сложными системами. - Киев: "Техніка", 1975. - 311 с.
 4. Ивахненко А.Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем. - Киев: "Наук. думка", 1982. - 296 с.
 5. Ивахненко А.Г., Степашко В.С. Помехоустойчивость моделирования. - Киев: "Наук. думка", 1985. - 216 с.
 6. Ивахненко А.Г., Юрачковский Ю.П. Моделирование сложных систем по экспериментальным данным. - М.: "Радио и связь", 1987. - 120 с.
 7. Ivachnenko A.G., Muller J.A. Selbstorganisation von Vorhersagemodellen. - Berlin: Veb Verlag Technik, 1984. - 223 c.
 8. Self-organizing methods in modeling: GMDH type algorithms / Ed. S.J.Farlow. - New York, Basel: Marcel Decker Inc., 1984. - 350 p.
 9. Madala, H. R., Ivakhnenko, A.G. Inductive learning algorithms for complex systems modeling. - New York: Boca Raton, CRC Press, 1994. - 384 с.
 10. Степашко В.С. Анализ эффективности критериев структурной идентификации прогнозирующих моделей // Проблемы управления и информатики. - 1994. - № 3-4. - С. 13-21.
 11. Степашко В.С. Структурна ідентифікація моделей як задача відновлення сигналу в умовах неповноти інформації // Наукові праці ДНТУ. Серія: Обчисл. техніка та автоматизація. - Вип. 48. - Донецьк: ДНТУ, 2002. - С. 345-353.
 12. Степашко В.С. Теоретичні аспекти МГУА як методу індуктивного моделювання // Управляющие системы и машины. - 2003. - №2. - c.31-44.
 13. Proceedings of International Workshop on Inductive Modelling (IWIM 2007). - Prague: Czech Technical University, 2007. - 329 p. - ISBN 978-80-01-03881-9.

Про нас  |  Тематика  |  О.Г.Івахненко  |  МГУА  |  Публікації  |  Конференції  |  Співробітники  |  Програми  |  Партнери

© 2008-2015. Відділ ITIM. Всі права захищені.

Адміністратор сайту Галина Піднебесна pidnebesna@irtc.org.ua.