Header

 
Photo Kondrashova

Кондрашова Ніна Володимирівна

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, докторант Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем (МННЦ ІТС) НАН і МОН України

Коротка загальна довідка

З 2000 року по теперішній час працює у відділі «інформаційних технологій індуктивного моделювання» МННЦ ІТС НАН і МОН України. З 1982 по1999 р. працювала в Українському науково-дослідному інституті гідротехніки і меліорації Академії Аграрних Наук. У 1983 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Безперервні моделі неповністю спостережуваних динамічних об'єктів». У 1981 р. закінчила аспірантуру КПІ (керівник - член-корр. АН УРСР А.Г.Івахненко). З 1974-1977 працювала на кафедрі «технічної кібернетики» Київського політехнічного інституту. У 1974 році закінчила Київський політехнічний інститут (КПІ) за фахом "автоматика і телемеханіка".

Головні області наукових інтересів: інформаційні технології, індуктивне моделювання, адаптивне прогнозування, оптимальне управління.


Про нас  |  Тематика  |  О.Г.Івахненко  |  МГУА  |  Публікації  |  Конференції  |  Співробітники  |  Програми  |  Партнери

© 2008-2015. Відділ ITIM. Всі права захищені.

Адміністратор сайту Галина Піднебесна pidnebesna@irtc.org.ua.