HeaderАрхів номерів

Збірник наукових статей
"Індуктивне моделювання складних систем"

Збірник наукових праць висвітлює широке коло питань теорії, інформаційних технологій і застосувань індуктивного підходу, передусім на основі методу групового урахування аргументів, у задачах моделювання, прогнозування та прийняття рішень в галузях економіки, екології, біології, техніки, тощо.

Розглядаються індуктивні методи отримання знання з реальних даних, побудови моделей складних процесів і систем, класифікації, кластеризації та розпізнавання образів, структурно-параметричної ідентифікації, обробки і аналізу даних в умовах неповноти та невизначеності апріорної інформації.

Засновник: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України
Рік заснування: 2009
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16216-4688Р від 21.12.2009 р.
Реєстрація у ДАК України: Наказ МОН № 528 від 12.05.2015 г.
Спеціальність ДАК: технічні науки
Головний редактор: д.т.н., проф. Степашко Володимир Семенович
 
Редакційна колегія:
  • Бідюк П. І. (д-р техн. наук)
  • Дивак М. П. (д-р техн. наук)
  • Зайченко Ю. П. (д-р техн. наук)
  • Павлов В. В. (д-р техн. наук)
  • Тимашова Л. А. (д-р техн. наук)
  • Томашевський В. М. (д-р техн. наук)
  • Файнзільберг Л. С. (д-р техн. наук)
  • Цуканов А. В. (д-р техн. наук)
  • Шлезінгер М. І. (д-р фіз.-мат. наук)

Про нас  |  Тематика  |  О.Г.Івахненко  |  МГУА  |  Публікації  |  Конференції  |  Співробітники  |  Програми  |  Партнери

© 2008-2015. Відділ ITIM. Всі права захищені.

Адміністратор сайту Галина Піднебесна pidnebesna@irtc.org.ua.