CONTENTS
Артеменко В.Б., Артищук І.В., Гудзовата О.О. Моделювання веб-аналітики у системах управління дистанційним навчанням

Вісікірський В.А.

Моделювання, оцінювання та оптимізація динаміки росту дерев, зрошуваних стічними водами
Волощук Р.В. Опис програмного комплексу інтегрального оцінювання стану економічної безпеки держави в системі Excel
Зосімов В.В. Застосування кластерного аналізу для відсіювання пошукового спаму
Єфіменко С.М. Дослідження селекційних властивостей алгоритму MULTI
Костенко Ю.В., Степашко В.С., Трачук А.Р. Побудова системних моделей основних складових паливно-енергетичного балансу країни
Кружнова С.Ю., Фурсина А.Д. Использование экспертных систем при прогнозировании остаточного ресурса мостовых кранов
Мороз О.Г. Оцінка обчислювальної складності комбінаторно-генетичного алгоритму КОМБІ-ГА
Носовець О.К., Якимчук В.С., Павлов В.А. Прогнозування значень z-score неоаортального кореня після проведеного хірургічного лікування
Павлов В.А., Носовець О.К., Давидько А.Б,. Шапошник О.Г., Дяк А.І. Лінійні моделі оптимізації прогнозу стану пацієнта з нелінійними за початковими умовами параметрами
Піднебесна Г.А. Опис методу побудови лінійної моделі на основі аналізу парних кореляцій та рейтингу регресорів
Ревунова О.Г. Інформаційна технологія стійкого відновлення сигналів за результатами непрямих вимірювань
Шередеко Ю.Л. Ієрархія задач і моделей управління та проблема інтелектуалізації кібернетичних систем
  Автори випуску