CONTENTS
Vissikirsky V. Qualitative Modeling of Trees Cultivated with Processed Wastewater
Артеменко В.Б., Артеменко Л.В. Побудова комплексних оцінок якості української інноваційної системи
Бойко А.Л., Настенко Є.А., Павлов В.А., Коновал О.О., Осадчий М.А., Дємєнтьєв А.В. Ефективність алгоритмів попередньої обробки даних в задачі класификації високочастотних біологічних сигналів
Булгакова О.С. Структура програмного модуля адаптації веб-додатків з використанням індуктивного підходу
Волощук Р.В. Огляд підходів до інтегрального оцінювання стану економічної безпеки держави
Гураль І. В., Дивак М. П., Порплиця Н. П. Макромоделі процесу анаеробного мікробіологічного бродіння твердих побутових органічних відходів на стадіях ацидогенезу та метаногенезу
Дивак М.П., Маслияк Ю.Б., Пукас А.В., Порплиця Н.П., Войтюк І.Ф., Тимчишин В.С. Архітектура системи екологічного моніторингу та приклад її застосування для моделювання концентрацій шкідливих викидів автотранспорту
Єфіменко С.М. Індуктивне моделювання як засіб розв’язання задач прогнозної аналітики
Зосімов В.В. Застосування кластерного аналізу для відсіювання пошукового спаму
Іутинська Г.О., Мороз О.Г. Індуктивне моделювання зміни чисельності амілолітичних мікроорганізмів на забрудненій ділянці грутну
Колотій А.В. Аналіз змін земного покриву в Україні як індикатор деградації земель
Кружнова С.Ю., Фурсина А.Д. Cтатистическое моделирование для оценки остаточного ресурса металлоконструкций грузоподъемных кранов
Кузнецова Н.В., Бідюк П.І. Динамічне моделювання фінансових ризиків
Лавренюк М.С. Метод об’єктної фільтрації карт класифікації земного покриву на основі морфологічних ознак
Носовець О.К., Байрамов Е.М. Прогнозування ускладнень у віддаленому періоді після хірургічного лікування одношлуночкового серця
Павлов В.А., Носовець О.К., Давидько А.Б., Павлов О.В. Лікувальна стратегія як результат оптимізації прогнозу стану об'єкта
Піднебесна Г.А. Онтології та їх значення для розвитку сучасних інформаційних технологій
Поліщук Н. Ю. Модель застосування криптовалют та прогноз тренду
Савченко Є.А., Степашко В.С. Аналіз підходів до метанавчання та метамоделювання
Токова О.В. Огляд методів та засобів комп’ютерного моделювання процесів ливарного виробництва
  Автори випуску