Inductive modeling of complex system, issue 7, 2015

CONTENTS
Sergii Babichev, Volodymyr Osypenko, Taif Mohamed Ali, Volodymyr Lytvynenko The using of biclustering techniques in inductive modeling systems of biological processes
Oleksandra Bulgakova The approach to user interface development based on ontologies
Kondrashova Nina Network structures algorithms of group method of data handling
M. Sazhok Phoneme recognition output post-processing for word sequences decoding
L.S. Zhiteckii, S.A. Nikolaienko Convergence of sequential gradient learning algorithms in neural networks for online identification of nonlinear systems: a special case
В.Б. Артеменко Структурне моделювання зв’язків між критеріями ефективності регіональних соціально - економічних систем
Г.А.Балихіна Оцінка якості води для зрошення в придунайських озерах за даними моніторингу
А.В. Болдырева, М.А. Александров, Д.В. Суркова Негативно окрашенные слова в поисковых запросах интернета как индикатор уровня среднедушевых доходов населения в федеральных округах РФ
Ю. Р. Валькман, П. В. Степашко На пути построения онтологии интеллектуального моделирования
О.С. Демчук Інформаційна технологія оцінювання і прогнозування екологічного стану басейнів малих річок
Зосимов Вячеслав Применение кластерного анализа для повышения полноты поиска информации в сети интернет
С.М.Єфіменко Прогнозування складних процесів у класі моделей векторної авторегресії на основі рекурентно-паралельного алгоритму COMBI МГУА
О.В. Кравченко, Є.А. Савченко Розробка інформаційної технології моніторингу процесів ливарного виробництва
А.В. Курейшевич, Г.А. Піднебесна, В.С. Степашко Аналіз залежності вмісту хлорофілу а у фітопланктоні каховського водосховища від сукупної дії факторів засобами множинної регресії
В.П. Лисенко, І.М. Болбот, І.І. Чернов Моделювання температурних полів у теплиці
Марценюк Євгенія Олексіївна Інтервальна модель для визначення швидкості руху конвеєрної лінії виробництва гіпсокортону
О.Г. Мороз, В.С. Степашко Огляд гібридних структур МГУА-подібних нейронних мереж та генетичних алгоритмів
В. В. Осипенко Про некоректність постановки системних інформаційно-аналітичних досліджень у задачах інноваційного проектування
Андрей Павлов Проектирование системы автоматизированной структурно-параметрической идентификации
В.А. Павлов, А.О. Коновал Рекуррентный аддитивно-мультипликативный многоэтапный алгоритм МГУА для задачи классификации объектов, заданных множествами наблюдений
Е.Г. Ревунова, А.В. Тищук, А.А. Десятерик Критерии выбора модели для решения дискретных некорректных задач на основе SVD и QR разложений
Л.А. Тимашова, А.И. Морозова, В.А. Лещенко, Л.Ю. Таран Модели извлечения и структурирования знаний
Н.К.Тимофієва Порівняльний аналіз методів, що використовуються для розв’язання задач комбінаторної оптимізації
Тутова О.В., Савченко Є.А. Вплив демографічних і соціальних показників на валовий регіональний продукт в областях України
А.Ю. Шелестов, І.М. Бутко, М.С. Лавренюк, Б.Я. Яйлимов, А.В. Колотій. Регресійний аналіз показників розвитку рослинництва в регіонах України за статистичними і супутниковими даними
А.Ю. Шелестов, А.В Колотій, О.М Костецький Індуктивне моделювання біофізичних параметрів в експерименті SPOT-5 Take 5
Authors