Inductive modeling of complex system, issue 6, 2014
CONTENTS
Bulgakova O. Text Information Ontological Analysis in the Computer Simulation Systems
Kondrashova N., Pavlov V. Naive Bayesian Classifiers for Purposes of Medical Differential Diagnostics
Osypenko V., Kozupytsya S. Consulting Support of Logistic Technologies of Grain Transportation Based on Inductive Technology of Siar
Pavlov А. Parallel Relaxational Iterative Algorithm of GMDH
Zosimov V.V. Prospects for Applying the Concept of the Semantic Web Analysis for Existing sites
Волощук Р.В., Степашко В.С. Нелінійна нормалізація статистичних показників для задачі побудови інтегральних індексів
Дивак М.П., Гураль І.В. Інтервальне представлення динаміки анаеробного мікробіологічного бродіння
Дивак М.П., Падлецька Н.І. Метод інтервального аналізу енергетичного спектру інформаційного сигналу для задачі ідентифікації зворотного гортанного нерва
Єфіменко С.М. Комбінаторний алгоритм МГУА з послідовним ускладненням структур моделей на основі рекурентно-паралельних обчислень
Коваленко Р.Ю., Ковальчук П.I. Аналіз методів управління якістю води для зрошення при промивках русла р. Інгулець дніпровською водою
Ковальчук В.П. Особливості методології системного управління водним режимом територій для захисту від підтоплення
Колотий А.В. Прогнозирование урожайности озимой пшеницы по различным спутниковым данным
Піднебесна Г.А. Онтологічний підхід до конструювання інтерфейсу користувача в системах індуктивного моделювання
Савченко Є.А., Кравченко О.В. Застосування індуктивного підходу для моделювання процесу охолодження виливка за експериментальними даними
Сарычев А.П. Моделирование в классе систем регрессионных уравнений со случайными коэффициентами на основе метода группового учета аргументов
Скакун С.В., Шелестов А.Ю., Яйлимов Б.Я., Остапенко В.А., Лавренюк М.С., Вікулов А.В. Класифікація сільськогосподарських посівів з використанням часових рядів супутникових даних
Яйлимов Б.Я. Метод классификации на основе слияния данных для анализа ущерба от засухи
  Автори випуску