Inductive modeling of complex system, issue 5, 2013
CONTENTS
Степашко В. С. Академік Олексій Івахненко: життєвий і творчий шлях ученого
Кунцевич В. М. Памяти учителя и друга
Іваненко В. І. Спогади про видатну людину
Загоруйко Н. Г. Воспоминания об Ивахненко А.Г.
Туник А. А. А.Г. Ивахненко – глазами «научного внука»
Зайченко Ю. П. Мои воспоминания об Учителе
Тимченко А. А. Сложно, заумно и никому не нужно
Ковальчук П. І. Спогади про О.Г. Івахненка
Сарычев А. П. Алексей Григорьевич Ивахненко (эпизоды воспоминаний)
Сарычева Л. В. Алексей Григорьевич Ивахненко в воспоминаниях
Осипенко В. В. Спогади про нашу наукову школу під брендом «АГ»
Чеберкус В. И. Благодарные воспоминания об Алексее Григорьевиче
Кочерга Ю. Л. Воспоминания о мудром Человеке
Акишин Б. Воспоминания о годах учебы в аспирантуре
Ланге Т. И. А.Г. Человек-легенда
Khilyuk L. F. Tribute to Academician Ivakhnenko
Frank Lemke. Thank You, Alexei Grigorievich!
Miroslav Snorek. Alexey Grigorevich Ivakhnenko
Подладчикова Л. Н. Встреча с А.Г. Ивахненко в Вашингтоне
Кондрашова Н. В. К 100-летнему юбилею «Короля времени»
Bulgakova O. Experimental Verification of Internal Convergence of Iterative GMDH Algorithms
Osypenko V. Inductive Technologies of System-Analytical Research as an Effective Tools in Complex Innovative projects
Tutova O., Savchenko E. Modelling of Impact of Macroeconomic Indicators on the Growth of National Income
Vynokurova O. Modified Learning Algorithm for GMDH-Wavelet-Neuro-Fuzzy-Network in Information Technologies
Yefimenko S. Comparative effectiveness of parallel and recurrent calculations in combinatorial algorithms of inductive modelling
Zosimov V. Experimental Verification of Internal Convergence of Iterative GMDH Algorithms
Волощук Р. В. Порівняльний аналіз підходів до визначення вагових коефіцієнтів інтегральних індексів стану складних систем
Гараев Т., Александров М., Кошулько О. Классификаторы динамики курса валют на основе новостей и аналитических обзоров рынка Форекс
Ковальчук П. І., Герус А. В. Системне моделювання та прогнозування поширення забруднень в річках при виникненні аварійних ситуацій
Кондаршова Н. В. Сравнительный анализ вычислительной сложности алгоритмов релаксационно-итерационного типа
Крепич С. Я., Дивак М. П. Порівняльний аналіз методу Монте-Карло та методу довірчих еліпсоїдів при оцінюванні функціональної придатності РЕК
Нестеренко О. М. Статистичне моделювання впливу природних та антропогенних факторів на підтоплення території
Павлов А. В. Принципы параллельных вычислений в релаксационном итерационном алгоритме МГУА
Павлов В. А. Классификация объектов, заданных временными рядами
Павлов Т. В. Теореми Колмогорова-Арнольда-Лоренца в задачі обгрунтування працездатності штучних мереж
Пасічник Н. Р., Пасічник Р. М., Дивак М. П. Математична модель динаміки відвідуваності тематичних веб-сайтів та методи її ідентифікації
Піднебесна Г. А. Концепція використання онтологій для конструювання засобів індуктивного моделювання
Порплиця Н. П., Дивак М. П. Синтез структури інтервального різницевого оператора з використанням алгоритму бджолиної колонії
Сарычева Л. В., Сарычев А. П. Кластерно-регрессионный анализ финансовых показателей банков Украины на основе МГУА
Степашко П. В. Огляд наявних підходів до розв’язання задачі розпізнавання рукописного тексту
Струбицька І. П. Oцінка ефективності розпаралелення оптимізаційної процедури побудови дискретних динамічних моделей
  Автори випуску