Inductive modeling of complex system, issue 3, 2011
CONTENTS
Булгакова О.С.,
Степашко В.С.
Комплексна методика аналізу ефективності ітераційних алгоритмів за допомогою обчислювальних експериментів.
Винокурова Е.А. Еволюційна каскадна МГУА-нейро-фаззі мережа на базі фаззі-вейвлет-нейрона типу-2.
Волкова В.В.,
Шафроненко А.Ю.
Нечітка кластеризація масивів даних з пропущеними значеннями
Волощук Р.В.,
Степашко В.С.
Методика чисельного аналізу залежності інтегрального індексу від зміни значень первинних показників
Голуб С.В.,
Немченко В.Ю.
Адаптивне формування дублюючих рівнів в структурі ієрархічних систем багаторівневого соціогігієнічного моніторингу
Дивак Т.М. Метод параметричної ідентифікації макромоделі у вигляді інтервального різницевого оператора із розділенням вибірки даних
Єфіменко С.М. Порівняльний аналіз типових структурних елементів методів побудови моделей
Зосимов В.В.,
Степашко В.С.,
Булгакова А.С.
Построение и сравнительный анализ моделей ранжирования результатов работы поисковых систем Google и Яндекс
Зубов Д.А. Розробка web-сайту forecast.uni.cc прогнозування погоди на базі індуктивних алгоритмів
Ковальчук В.П. Системне управління захистом територій від підтоплення на основі сценарного моделювання
Костенко Ю.В. Моделювання багатовимірних циклічних процесів за дворівневим алгоритмом МГУА
Осипенко В.В. Регуляризація рішень в індуктивних технологіях системних інформаційно-аналітичних досліджень
Павлов А.В. Обобщенный релаксационный алгоритм МГУА
Парновский А.С.,
Полонская А.Ю.
Индуктивное прогнозирование планетарного геомагнитного индекса Kp
Помилуйко П.А. Автоматизированная классификация на основе латентно-семантического анализа
Прокопчук Ю.А. Синдромный принцип управления слабоформализованными системами и процессами
Ревунова Е.Г. Повышение точности оценки вектора параметров путем преобразования линейной системы к системе с заданными свойствами
Савченко В.А. Застосування мультиагентних технологій для інтелектуального аналізу даних в геоінформаційних системах оперативного управління
Савченко Є.А.,
Кондиріна А.Г.,
Директоренко О.В.
Застосування алгоритму МГУА для прогнозування індексу розвитку людського потенціалу України
Самойленко О.А. Проектування перебірних алгоритмів МГУА як основних компонентів підсистеми моделювання
Сарычев А.П. ,
Сарычева Л.В.
Оценивание качества дискриминантных функций с разбиением наблюдений на обучающие и проверочные подвыборки
Степашко В.С.,
Піднебесна Г.А.
Концепція узагальнених багатофункціональних модулів як основа конструювання засобів індуктивного моделювання
Тимченко А.А., Бойко В.В.,
Скоробрещук В.В.,
Гаврилей О.М.
Статистичний підхід до розв’язання детермінованих задач ідентифікації
Фалендиш В.В. Обчислювальна складність алгоритмів оцінювання спектральної густини потужності ритмокардіосигналів
  Автори випуску